НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“


На финала сме по изпълнението на  дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“ .                                                                                                              В края на учебната година, за да проверим наученото, учениците взеха участие във викторина на следните теми: „Традициите и обичаите на българите“ и „Открий съкровището“. Разгледаха в три презентации подбран снимков материал от реализираните посещения в културните институции, планувани по НП, след което го представиха под формата на изложба.                                                                                                                        Програмата за осъществяване на образователни дейности, свързани с опознаване на културното наследство в локална среда (квартал, село, град) и обвързването му с националния контекст предостави възможност на учениците накрая отново да обърнат поглед към местните културни институции и природни забележителности.

За целта на   24.06.2022 г. посетихме Народно читалище „Васил Левски“, кв. „Горно Езерово“ и околностите на ез. „Вая“ с ученици от VI и VII клас. Дейностите допринесоха за още по-доброто опознаване и ангажираност на учениците към родния край и неговите традиции и обичаи.

Беседата, която изслушаха от читалищния ръководител Димитрина Георгиева пренесе  учениците в света на  традициите, свързани с фолклорния празничен календар на местната общност: Кукери, Лазаруване, откриване на жътвата и Еньовден, който се отбелязваше в деня на нашето посещение. Вълнуващо преживяване за учениците беше да преминат през венеца от горски цветя за здраве и благополучие. А разходката до ез. „Вая“  – разположено между кв.Горно и Долно Езерово ги пренесе по гребена на  Виа Понтика-„въздушната магистрала“ на мигриращи птици от цяла Европа и дом за близо 260 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България.

Надяваме се и през следващата учебна година да  продължаваме да провокираме любознателността и интереса на учениците от V, VI и VII клас от ОбУ „Васил Левски“ и да имаме възможност да се срещнаме с още интересни и впечатляващи факти и събития, свързани с историята,  културата и природните забележителности на родината ни.

287339444_600170208021587_3024519936746803673_n 287739527_7541701915902600_6106863222611026464_n 287794218_1282914279121203_1003329138458253390_n 288572121_712244209848258_5367572771190242254_n 289036882_1355353931628278_679014938072946414_n 289102982_437396801263780_2282264773156049948_n 289102983_752745209412363_1148615817960733606_n 289113960_1144382119472126_4491997456685552658_n 289275155_1420698205065252_2207245542409854538_n 289288038_845439266416677_87909694027789606_n 289634115_987112375313507_5820046766992605594_n 289647379_720683432550181_5281797493364885296_n 289975757_569249284567765_1084219636183601910_n viber_изображение_2022-06-27_08-59-57-154 viber_изображение_2022-06-27_09-00-35-751 viber_изображение_2022-06-27_09-01-23-862 viber_изображение_2022-06-27_09-01-40-829 viber_изображение_2022-06-27_09-02-07-665 viber_изображение_2022-06-27_09-02-25-401

Архив