Category Archives: родители


Тържество в навечерието на 24 Май


Учениците от ОбУ „Васил Левски“, заедно със своите учители, отбелязаха най-вълнуващия празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В навечерието на 24 май те зарадваха своите съученици и родители с празнична програма. Учениците изпълниха училищния двор, украсен празнично с балони, венци и цветя, […]

прочети повече

Международен ден на Земята


Първа представителна изява на клуб „Еколюбител“. Темата на събитието беше “ 22 април – Международен ден на Земята“. За поредна година с разнообразни дейности учениците от ОбУ „Васил Левски“ отбелязаха денят на Земята. Учениците от клуб „Еколюбител“ изработиха плакат, брошура, стикери и книгоразделители за денят на Земята. Седмокласниците с голям интерес изработиха кошчета за разделно […]

прочети повече

Младежки форум „Ученически съвети- успешни дейности и добри практики“


На 21.04.2023г. по покана на Община Бургас представителите на УС при ОбУ “Васил Левски“: Катя Борисова Ангелова-Х клас, Атанас Илиев Добрев- Х клас, Николай Илиев Добрев – VIa клас, Мария Славчева Михайлова – VII б клас, Пенка Страхилова Христова -VII б клас и Стоян Николов Русев – VII б клас, с ръководители г-жа Милена Стоянова […]

прочети повече

Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ – Дейност 3 и Дейност 2


Сдружение „Равновесие“  реализира  проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 21 декември 2020 г. до 30 септември 2023 г. От 17 до 19 март 2023 г. в хотел „Меридиан Болярски“ гр. Велико […]

прочети повече

Седмицата по безопасност на движението – „Да запазим децата на пътя“


Седмицата по безопасност на движението в ОбУ „Васил Левски“-гр.Бургас,   стартира на 20.03.2023 г. Тя премина под надслов „Да запазим децата на пътя“. “  В ППГ, НЕ, ПЕ и ГЕ бяха проведени  различни форми на педагогическо взаимодействие. Учениците от Ученическото самоуправление изработиха информационно табло, което поставиха във фоайето на училището. В часа на класния ръководител, учениците […]

прочети повече

Обучение на педагогическите специалисти


Методът „учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи   Програмата предлага комплекс от ефективни методологически инструменти за работа с ученици от малцинствени групи на открито за разгръщане на личния потенциал и емоционалното здраве, развитие на социалните умения и надграждане на компетентностите за работа в екип. Педагогическите специалисти ще имат […]

прочети повече

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти


На 07.03.2023г.,  в ОбУ „Васил Левски „, гр. Бургас се проведе обучение във връзка с Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти. С механизма се запознаха всички педагогически специалисти, както и непедагогическия персонал на училището. От всичко най-важно е да бъде съхранена психиката на детето, както и […]

прочети повече

Баба Марта


Баба Марта бързала, мартеници вързала – морави, зелени бели и червени. Посрещнахме Баба Марта в нашето училище с много усмивки и мартенички.  

прочети повече

Мартеничка подари


На 1 –ви март българите почитат обичая „Баба Марта“- един от най-тачените български обичаи с хилядолетна традиция. По този повод учениците от Ученическото самоуправление подариха на своите съученици мартеници за здраве и сила през следващата година. Този стародавен езически обичай се смята за уникална българска традиция. Мартениците са направени задължително от два пресукани конеца – […]

прочети повече

Дигитална раница


На 23 и 24.02.23г. в ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, се проведе представяне на „Дигитална раница“ пред учители и родители.  Лектори на срещите бяха г-жа Кезван Хасан и г-жа Ралица Иванова, които присъстваха на официалното представяне на платформата от г-н Яни Гебеджелиев  – представител на екипа на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. „Дигитална раница“ е единна […]

прочети повече