Колегия на ОбУ ``Васил Левски``

Дирекция

ДИАНА КОВАЧЕВА

Директор

МИЛЕНА ЖЕКОВА

Зам.- директор УД

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА

Зам.- директор УД

САШКА ВАСИЛЕВА

Главен Учител

Учители

Боряна Алексиева Карчева   учител в подготвителна група /ППГ 6А

Светла Христова Петрова –  старши учител в подготвителна група/ППГ 6Б

Йорданка Петкова Николова –  учител в подготвителна група/ППГ 5А

Димитринка Христова Янева –  старши учител в подготвителна група/ППГ 5Б

Анастасия Миткова Мандажиева – учител в начален етап /IA клас иновативна паралелка

Ирина Илиева Зоткова – учител в начален етап /IБ клас иновативна паралелка

Сашка Стойчева Василева – главен учител в  начален етап / IIА иновативна паралелка

Татяна Стоянова –  учител в начален етап/ IIА иновативна паралелка

Тинка Иванова Станкова –  учител в начален етап / IIБ иновативна паралелка

Станислава Николова Георгиева –  учител в начален етап/ IIБ иновативна паралелка

Димитрина Тодорова Димитрова – старши учител в начален етап/ IIВ иновативна паралелка

Ралица Иванова Иванова –  учител в начален етап/ IIВ иновативна паралелка

Събчо Парушев Костенски – старши учител в начален етап /III А клас

Хабибе Ереджеб Ахмедова –  старши учител в начален етап /III Б клас

Невена Димитрова Колева – учител в начален етап /IV A клас

Донка Колева Динева – старши учител в начален етап /IV Б клас

Надежда Петкова Купенова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Иванка Маринова Николова – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Математика

Милена Паскалева Стоянова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Английски и Руски език

Анна Каравасилева –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Математика

Светлана Славкова Караилиева – учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Мария Динкова Димитрова –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Станка Денчева Петрова–  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки

Кезван Хюсеин Хасан –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки и информационни технологии

Милена Цветкова Куриева – Джин – учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – История и География

Купен Стоянов Воденичаров –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Музика

Сюзана Серпуховитина – учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – Руски език

 

Георги Телалов – учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Моника Янкова Михалева  – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Десислава Димитрова Генова – учител в начален етап / I ЦОУД

Дико Димов Димов – старши учител в начален етап/ III ЦОУД

Красимира Сашева Маринова-Куриева – учител в начален етап/ IV ЦОУД

Милена Василева – старши учител в прогимназиален етап/ V ЦОУД

Диана Петкова Петкова – училищен психолог

Атанас Иванов – учител по практика

Катя Атанасова – учител по практика

242019737_10209302333071591_5911979346030960910_n