Колегия на ОбУ ``Васил Левски``

Дирекция

МИЛЕНА ЖЕКОВА

Директор

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА

Зам.- директор УД

САШКА ВАСИЛЕВА

Главен Учител

Учители

Боряна Алексиева Карчева   учител в подготвителна група /ППГ 5 А

Светла Христова Петрова –  старши учител в подготвителна група/ППГ 5 Б

Валентина Банкина –  учител в подготвителна група/ППГ 6 А

Димитринка Христова Янева –  старши учител в подготвителна група/ППГ 6 Б

Анастасия Миткова Мандажиева – учител в начален етап /II A клас иновативна паралелка

Ирина Илиева Зоткова – учител в начален етап /II Б клас иновативна паралелка

Сашка Стойчева Василева – главен учител в  начален етап / III А иновативна паралелка

Татяна Стоянова –  учител в начален етап/ III А иновативна паралелка

Тинка Иванова Станкова –  учител в начален етап / III Б иновативна паралелка

Станислава Николова Георгиева –  учител в начален етап/ III Б иновативна паралелка

Димитрина Тодорова Димитрова – старши учител в начален етап/ III В иновативна паралелка

Йорданка Петкова Николова –  учител в начален етап/ III В иновативна паралелка

Събчо Парушев Костенски – старши учител в начален етап / IV А клас

Хабибе Ереджеб Ахмедова –  старши учител в начален етап / IV Б клас

Невена Димитрова Колева – учител в начален етап / I A клас

Донка Колева Динева – старши учител в начален етап / I Б клас

Надежда Петкова Купенова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Иванка Маринова Николова – старши учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Математика

Милена Паскалева Стоянова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Английски и Руски език

Величка Желязкова –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Математика

Светлана Славкова Славкова – учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Мария Динкова Димитрова –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Български език и литература

Пламен Чанев–  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки

Кезван Хюсеин Хасан –  учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Природни науки и информационни технологии

Милена Цветкова Куриева – Джин – учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – История и География

Ванина Михайлова –  старши учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Музика

Сюзана Серпуховитина – учител в прогимназиален етап / общообразователен учебен предмет – Руски език

Георги Телалов – учител в прогимназиален етап/ общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Моника Янкова Михалева  – учител в прогимназиален етап /общообразователен учебен  предмет – Физическа култура и спорт

Десислава Димитрова Генова – учител в начален етап / II ЦОУД

Магдалена Вангелова – учител в начален етап / II ЦОУД

Дико Димов Димов – старши учител в начален етап/ IV ЦОУД

Красимира Сашева Маринова-Куриева – учител в начален етап/ I ЦОУД

Милена Василева – старши учител в прогимназиален етап/ V ЦОУД

Диана Петкова Петкова – училищен психолог

Атанас Иванов – учител по практика

Катя Атанасова – учител по практика

242019737_10209302333071591_5911979346030960910_n