Месечен Архив: октомври 2020


Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка


Уважаеми родители, Моля попълнете тази анкета https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform  

прочети повече

Обучителни модули по проект „Еко доброволец“


През месеците септември и октомври се проведоха обучителните модули по проект CB005.2.12.042 „Екодоброволец“. През модулите на обучение преминаха учители, ученици и родители – представители на двете училище от България и Турция. Обучението на учителите от ОбУ „Васил Левски“ и Основно училище Селиулу, Турция се проведе в новия екокабинет на ОбУ „Васил Левски“, обурудван по проекта […]

прочети повече

Правилник за вътрешния трудов ред


Правилник на вътрешния трудов ред
прочети повече

График за провеждане на консултации по учебни предмети


Учебна 2023/2024 година Начален етап Прогимназиален етап и първи гимназиален етап Учебна 2022/2023 година II учебен срок I учебен срок

прочети повече