Месечен Архив: април 2018


22 април – Международен ден на земята


Подредена и аранжирана бе изложба на приложни творби, пана, икебана, изработени от разнообразни естествени и отпадъчни материали от учениците в училище по повод международният ден на Земята.                                                         […]

прочети повече

Прием-ППГ-5


Публикация – брошура прием ППГ 5 0
прочети повече

Азбуката вече знаем


    На 19.04.2018 г. малките ученици от І б клас показаха, че могат да четат и получиха удостоверения за грамотност от госпожа Венелина Андреева – директор на училището. Първокласниците сами режисираха и представиха драматизация на приказката „Дядо и ряпа“ с финална реплика „Сговорна дружина планина повдига“.              

прочети повече

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“


На 13. 04. 2018 г., 17.04. 2018 г., 18.04.2018 г. и 19. 04. 2018 г. в клуб „Занимателна математика“ по проект „Твоят час“ с ръководител Ив. Николова се проведе екипна работа с родителите на участниците в клуба. Заедно големи и малки решаваха задачи от олимпиади, измерваха трите измерения на кутия и пресмятаха лица на правоъгълници. […]

прочети повече

Азбуката вече знаем


На 17.04. учениците от I А клас – иновативна паралелка, се разделиха със своя първи приятел БУКВАРЧЕТО. На тържеството по този повод те рецитираха стихчета за всяка буква от азбуката, правиха звуков анализ на думи, показаха знания за видове изречения, драматизираха приказката „Житената питка”, пяха песни, танцуваха. Всички деца получиха Удостоверение за грамотност, връчено от […]

прочети повече

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“


На 13.04.2018 г. в ОУ „Васил Левски“ – град Бургас се проведе екипна работа с родители на ученици от клуб „Природни науки”с ръководител Н. Куцарова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компе тентности (Твоят час)“ – фаза 2 за […]

прочети повече

Дейности по проект “ Твоят час“


На 10.04.2018 г и на 25.04.18 г. се проведоха екипни занятия с родители и ученици от клуб „Език мой, чуден” с ръководител Н. Колева. Темата на занятията бяха „Гатанки. Броилки.”               Родителите и учениците четоха стихове, гатанки и броилки от Г. Струмски, СТ. Михайловски и други автори.

прочети повече

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“


Учениците от клуб „Умея да чета и пиша“ с ръководител г-жа Х. Ахмедова изработиха картичка, съчиниха и записаха пожелание в нея.                   Клуб Мажоретен състав по проект “ Твоят час“ към ОУ“ В. Левски“ редовно провежда своите дейности по заложената програма, а участниците са все по-подготвнени за […]

прочети повече