Месечен Архив: октомври 2019


Професия растениевъд


На 16.10.2019г. учениците от II а клас с класен ръководител Анастасия Мандажиева се запознаха с професии свързани с растениевъдството. Учениците бяха много ентусиазирани, защото получиха нови знания и придобиха нови умения за засаждане на цветя. Създадоха собствена цветна градина, засадиха с помощта на родители луковици от холандски зюмбюл, лалета и нарцис, за които ще се […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


ОбУ“Васил Левски“ участва активно в дейностите по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – BG05M2OP001-2.010-0001. Педагогическите специалисти заявиха желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 учителите бяха подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. По […]

прочети повече

Животните във фермата


На 16.10.2019г младите предприемачи от II б клас сложиха основите за създаване на една успешна Еко ферма. Те си припомниха разликите между домашните и дивите животни и успешно определиха , кои от тях имат място в тяхната ферма. Проведена бе беседа за ползите от отглеждане на домашни животни и чрез игровия модел , всеки от […]

прочети повече

Гайтанджийство


На 15.10.2019 г. в часа по ФУЧ Предприемачество учениците от I А кл. се запознаха със занаята гайтанджийство и изработиха гривнички от вълна. Родителите им работиха заедно с тях във връзка с темата „Мамо, готова ли си за училище?“.

прочети повече

Изработихме си чантички


В два последователни часа по ФУЧ Предприемачество, учениците от Iа клас си изработиха чантички, в които могат да си съхраняват химикали, линийки, моливчета и други ученически пособия. Заедно с класния си ръководител Н. Колева измайсториха два различни модела на чантички.

прочети повече