Месечен Архив: юни 2022


29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата


За поредна година учениците и преподавателите от ОбУ „Васил Левски“ отбелязват деня, посветен на пътната безопасност – 29 юни. Мероприятията стартираха с интерактивни игри по Безопасност на движението между ученици от VI, VII, VIII и IX клас. Учениците от IV клас по проект „Приобщаващо образование“, изработиха табло по БДП във връзка с Деня на безопасността […]

прочети повече

Посещение на заведение за хранене и развлечение


На 27.06.2022г. учениците от професионалната паралелка в IX клас, с ръководител г-н Атанас Иванов, осъществиха поредната среща с представители на бизнеса. Бяха проведени срещи с представители на персонала на различни нива: обслужващ персонал, помощен персонал и управител на търговска зала. Посещенията на обекти за хранене и развлечения е ключов елемент от производствената практика на учениците […]

прочети повече

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“


На финала сме по изпълнението на  дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“ .                                                                                                              В края на учебната година, за да проверим наученото, учениците взеха участие във викторина на следните теми: „Традициите и обичаите на българите“ и „Открий съкровището“. Разгледаха в три презентации подбран снимков материал от […]

прочети повече

Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина: Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. […]

прочети повече

Кариерно ориентиране след завършен VII клас


Учениците от VII a и VII б клас посетиха учебната кухня в ОбУ „Васил Левски“. Присъстваха на час по учебна практика в IX клас. Убедиха се, че с професията, която нашето училище предлага могат да се реализират успешно.

прочети повече

Запознаване с индивидуалните резултати от НВО на учениците от IV клас


Уважаеми родители, На основание заповед № РД-06-741/ 07.06.2022г. на началника на РУО – гр. Бургас, можете да се запознаете с индивидуалните резултати от НВО на учениците от IV клас. Запознаването се извършва в ОУ „П. К. Яворов“ – гр. Бургас, I етаж, 109 стая от 08.00ч. до 12.00ч. в присъствието на заместник-председателите на Регионалната комисия […]

прочети повече

Информационна кампания по Дейност № 7 по Проект „Подкрепа за успех“


На 06.06.2022 г. в ОбУ „Васил Левски“ беше проведена информационна кампания по Дейност № 7 по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Дейността е насочена към намаляване нариска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включването на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Наши гости бяха родители, учители, ученици и директорът […]

прочети повече

Информация


Уважаеми родители и ученици, Информираме Ви, че в ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, кандидатства по Националната програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година. След проучване мнението на учениците и обсъждане на Педагогическия съвет, бе взето решение в училището да бъдат сформирани  групи в следните направления и категории: Модул 1. Изкуства: Група […]

прочети повече

Обява – вакантни позиции за външни лектори по НП


Във връзка с изпълнението на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, обявяваме следните вакантни позиции: – Хореограф; – Специалист сценично майсторство; – Треньор по баскетбол Заявленията ще се приемат до 23.06.2022г., в канцеларията на училището.

прочети повече