Месечен Архив: август 2016


Септемврийска поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Септемврийската поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение стартира от 01.09.2016 г. Може да се запознаете с приложения график тук.

прочети повече

Самостоятелна форма на обучение за уч.2015/ 2016 г.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Септемврийската поправителна сесия за самостоятелна форма на обучение стартира от 01.09.2016 г. Може да се запознаете с приложения график тук.

прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Самостоятелна форма на обучение Записване за учебната 2016/2017 година Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление до директора за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г. Септемврийска сесия Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 28.08.2016г.  

прочети повече

ПОКАНА


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование   Ръководството на ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Ви кани на общо събрание,   което ще се проведе на 01.09.2016г. от 17:30ч. в мултимедийната зала на училището   Дневен ред: Правомощия на […]

прочети повече