Месечен Архив: април 2022


Спортен маратон


С огромна радост и ентусиазъм нашите ученици се включиха в училищния маратон – събитие от спортния календар на ОбУ „Васил Левски“.

прочети повече

Моят роден град Бургас


За първа учебна година в нашето училище, малките първокласници и група ученици от петите класове изучават краезнание. За всички ученици часовете са много интересни и пълни с нови знания. Пред тях се разкриват непознати кътчета от родния град, както и новите, съвременни сгради и забележителности, възпитава се любов към нашия роден град. На организирания конкурс […]

прочети повече

Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 25 до 27 март 2022 г. в град Трявна се проведе обучение на педагози на ОбУ „Васил Левски“ по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в […]

прочети повече