Месечен Архив: ноември 2022


Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия


На 18 ноември 2022 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция […]

прочети повече

Безценно с татко


Седмицата на бащата в ОбУ ‚Васил Левски“ мина под мотото „Безценно с татко“. Наша цел бе да припомним на всички, че времето, прекарано с татко е наистина незаменимо и безценно! Не са необходими купища играчки или електронни устройства, за да бъдем щастливи! Моят татко е моят супермен!

прочети повече

Бързи, смели, сръчни


Бързи, смели, сръчни – състезателни игри, част от спортния календар на ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас

прочети повече

Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 28 до 30 октомври 2022 Сдружение „Равновесие“ проведе обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с придобиване на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ в хотел „Национал палас“ град Сливен.  

прочети повече