Месечен Архив: ноември 2016


Ден на християнското семейство


Много от традициите и обичаите, спазвани на този ден, са останали в историята, но Денят на християнското семейство е празник, който трябва да почитаме и уважаваме. 21 ноември е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги обичаме и колко много означават те за нас. Семейството е ценност, съумяла да съхрани народността и […]

прочети повече

Първа публична изява в клуб „Краезнание“


Интересен и ползотворен е животът на учениците от училище „Васил Левски“. На 3.11.16 г. Филка, Мария и Симеон – участници в клуб „Крaeзнание“ с ръководител Калин Добрев по проект с номер на договор № Д03-213/01.08.2016 г., BG05M2OP0001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в […]

прочети повече