Category Archives: новини


Никулденски благотворителен базар


Днес, 03.12.21г. се проведе ежегодният Никулденски благотворителен базар. Тази година той беше организиран със средства по НП „Участвай и променяй – родителят, активен участник в училищния живот“. Със съвместната работа между учители, ученици и родители бяха изработени предмети за базара, който бяха разпродадени за часове. Събраните средства са предоставени за лечението на ученик от ОбУ […]

прочети повече

Ден за възпоменание на жертвите на ПТП


С резолюция на Общото Събрание на Организацията на обединените нации всяка трета седмица на месец ноември отбелязваме Седмица на безопасност на движението, в която датата 18 ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2021 година в ОбУ“Васил Левски“ мероприятията, свързани със Седмицата на БДП и отбелязване на […]

прочети повече

Седмица на супертатковците


Тази учебна година учениците от Ученическото самоуправление отбелязаха Седмицата на бащата (08.11.2021 г. – 14.11.2020 г.) онлайн. Празничната седмица протече под надслов „Седмица на супертатковците“ и бе изпълнена с множество виртуални мероприятия.   Учениците от ръководството на УС се погрижаха да бъде изготвено информационно табло, което поръчаха на г-жа Д.Петкова и г-жа М.Стоянова да бъде поставено […]

прочети повече

Ден на народните будители


По случай празника, нашите ученици от 5 и 6 клас съвместно с Читалище Васил Левски Г.Езерово, организираха конкурс на тема „Моят съвременен будител“. Учениците се подготвиха с есета и стихотворения. Най-добрите получиха награди. Най-малките ученици изработиха знаменца и книгоразделители, които подариха на своите учители. Учениците ни се включиха в кампанията „Купи една книга. Дари я […]

прочети повече

Походът на книгата


През месец септември учениците от ОбУ „Васил Левски“ проведоха мероприятия във връзка с кампанията “Походът на книгата“. Ученическото самоуправление към ОбУ „Васил Левски“ също се включи в „Походът на книгата“. Малките любознайковци от ПГ 5б и ПГ 6а посрещнаха ученици от IV а клас, които изиграха кратка драматизация на така обичаната детска приказка „Трите прасенца“. […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец септември 2021 год. в ОбУ „Васил Левски“ стартира изпълнението на проект BG 05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи,  да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се […]

прочети повече

Моят безопасен път до училище


На 24.09.2021 г. В Часа на класа учениците от 3а клас дискутираха пътя и неговите елементи, във връзка с темата по БДП. Съвместно със своите родители изработиха постер, на който очертаха най-безопасния маршрут до училище и поставиха изучените пътни знаци на съответните места по пътя.

прочети повече