Category Archives: новини


Време за равенство!


Отбелязваме 1 декември – Световен ден за борба със СПИН. Тази година той е под надслов „Време за равенство!“ Активната превенция може да преобърне негативната тенденция на този здравен, социален и икономически проблем.  

прочети повече

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия


На 18 ноември 2022 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция […]

прочети повече

Безценно с татко


Седмицата на бащата в ОбУ ‚Васил Левски“ мина под мотото „Безценно с татко“. Наша цел бе да припомним на всички, че времето, прекарано с татко е наистина незаменимо и безценно! Не са необходими купища играчки или електронни устройства, за да бъдем щастливи! Моят татко е моят супермен!

прочети повече

Бързи, смели, сръчни


Бързи, смели, сръчни – състезателни игри, част от спортния календар на ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас

прочети повече

Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 28 до 30 октомври 2022 Сдружение „Равновесие“ проведе обучение по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с придобиване на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ в хотел „Национал палас“ град Сливен.  

прочети повече

Ден на народните будители


По случай предстоящият празник на Народните будители, учениците от IV-то ЦОУД посетиха библиотеката и взеха участие в организирания конкурс „Българските будители и просветители“ от Народно читалище „Васил Левски“ кв. Горно Езерово. Будителите са възрожденските учители, свещеници, писатели, които знаят тайнствената мощ на словото и си служат с него, за да вдъхнат кураж и воля за […]

прочети повече

Общо събрание на Училищния ученически съвет


На 27.10.2022 г. се проведе учредително общо събрание на Училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас. Присъстваха новоизбраните представители на ученическите тройки от IV до X клас. Гости на събитието бяха директорът на училището г-жа Диана Ковачева, зам.-директорът г-жа Милена Жекова, както и ученици от тройките на всички класове. Съветът изнесе Доклад до […]

прочети повече

Съобщение от училищния ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“


На 27.10.2022г. ще се проведе общо събрание на училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, при следния дневен ред: Доклад за учебната 2021-2022 година; Утвърждаване на управленския съвет за учебната 2022-2023 година; Разпределяне по управленски екипи за учебната 2022-2023 година; Прием на годишен план за учебната 2022-2023 година.

прочети повече

Съобщение за организирано обучение на педагогически специалисти


В изпълнение на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG 05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас, кв. Горно Езерово организира обучение на педагогически специалисти, както следва: Тема: „Правата на детето в мултикултурна среда“ Програмата представя теоретични аспекти свързани с международни документи за защита […]

прочети повече