Category Archives: новини


Обучение на педагогическите специалисти


Методът „учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи   Програмата предлага комплекс от ефективни методологически инструменти за работа с ученици от малцинствени групи на открито за разгръщане на личния потенциал и емоционалното здраве, развитие на социалните умения и надграждане на компетентностите за работа в екип. Педагогическите специалисти ще имат […]

прочети повече

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти


На 07.03.2023г.,  в ОбУ „Васил Левски „, гр. Бургас се проведе обучение във връзка с Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти. С механизма се запознаха всички педагогически специалисти, както и непедагогическия персонал на училището. От всичко най-важно е да бъде съхранена психиката на детето, както и […]

прочети повече

Дигитална раница


На 23 и 24.02.23г. в ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, се проведе представяне на „Дигитална раница“ пред учители и родители.  Лектори на срещите бяха г-жа Кезван Хасан и г-жа Ралица Иванова, които присъстваха на официалното представяне на платформата от г-н Яни Гебеджелиев  – представител на екипа на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. „Дигитална раница“ е единна […]

прочети повече

150 години безсмъртие


По случай 19 февруари, 150 години от гибелта на Васил Левски,  в  НЧ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас, бе проведен урок на тема: „150 години безсмъртие“. Участие взеха учениците от VIА и VIБ  клас от ОбУ „Васил Левски“, с класни ръководители г-жа Купенова и  г-жа Славкова. В знак на почит и преклонение пред […]

прочети повече

Съобщение на училищния ученически съвет


На 08.02.2023 г. ще се проведе общо събрание на училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, при следния дневен ред:   1.      Провеждане на анкетно проучване сред учениците за избор на ученик на годната.   2.      Изготвяне на план за дейности, свързани с 14 февруари – Ден на приятелството;   3.      Изготвяне на […]

прочети повече

Първа представителна изява на клуб „Сръчни ръце“


На 21.12.2022 г. се проведе първата представителна изява на клуб за занимания по интереси „Сръчни ръце” в ОбУ „Васил Левски” гр. Бургас. Учениците под ръководството на г-жа Ирина Зоткова представиха своите творби в пъстра изложба. Участниците от клуба презентираха с гордост своите произведения, които изработиха от природни и отпадъчни материали.          

прочети повече

Вълшебна Коледа


Коледа е един от най-очакваните празници! На Коледа всички сърца се изпълват с надежда и любов. На Коледа стават чудеса. Щастието, радостта и добротата влизат във всяко семейство и всички ставаме по-добри!                                    

прочети повече

Подари Коледа


„Подари Коледа“ е запазената марка на БЧК-Бургас в помощ на деца в неравностойно положение, която се провежда от 2006 г. насам. Учители и ученици от нашето училище, както и техните родители се включиха в благотворителната кампания. Тя се реализира на територията на цялата област от доброволците на БМЧК, предимно в училищата, чрез продажбата на брандирани […]

прочети повече

Художествената техника „Ебру“


Първа представителна изява на арт клуб „Фантазия“. Темата на събитието беше „Художествената техника „Ебру“. Под ръководството на г-жа Н. Колева, малките ебруисти от IVA клас се забавляваха, а присъстващите гости се насладиха на уникалните им творби.            

прочети повече

Баскетболен турнир


На 19.12.22г се проведе училищен турнир по баскетбол с учениците от прогимназиален етап. Турнирът е част от спортния календар на ОбУ „Васил Левски“            

прочети повече