Месечен Архив: февруари 2019


Световният ден против тормоза в училище


Традиционно ОУ „Васил Левски“ се включи в  международната инициатива „Ден на розовата фланелка“ с редица мероприятия. Бяха подготвени тематични материали за табло за фоайето на училището и за монитора на втори етаж. Бяха  изработени и поставени информационни табла в класните стаи. На 27.02.2019 г. учениците от ученическите съвети раздадоха изработените от тях стикери със символа […]

прочети повече

Ролята ни като граждани


          Фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ) инициира проекта „Справяне с овладяната държава чрез образование – нов прочит на старите методи“. Проектът се финансира от Инициатива за Европа на Отворено общество (OpenSocietyInitiativeforEurope) в рамките на програмата за противодействие на овладяната държава. Проектът на БИПИ следва заложените стратегии на МОН за развитие на гражданското образование […]

прочети повече

Чиста или мръсна вода?


На 18.02.2019 г. петокласниците, включени в клуб „Ученическа Еко Академия“ с ръководител Д. Кандарова отново влязоха в роля на експериментатори чрез провеждането на урока „Чиста или мръсна вода?“. Пред своите гости – ученици от други класове те демонстрираха разпределението на водата на Земята. Особено въздействаща беше равносметката за ограниченото количество на годната за пиене вода. […]

прочети повече

Завинаги в нашите сърца!


   По случай 146-та годишнина от Обесването на Васил Левски в ОУ „Васил Левски”, кв. Горно Езерово, гр. Бургас се проведоха редица мероприятия, посветени на патрона на училището.    Презентации и беседа за живота и дейността на Васил Левски са прожектирани и изнесени във всички класове.    На 13.02.2017 г. се проведе съвместно мероприятие с Читалище […]

прочети повече

Ферма „Здраве”


Днес, 11.03.2019 г., работата по темата за превозните средства продължи. Чрез групова работа учениците от групата ЦДО I изработиха 3 цистерни за мляко. Необходими за това бяха използвани и вече ненужни опаковки и желанието от страна на учениците. Така ферма „Здраве ЦДО I” вече ще може да транспортира млякото от фермата до мандрата и фабриката […]

прочети повече

Световен ден на влажните зони


С открит урок на 01.02.19 г. учениците от иновативна група в V клас от школата по интереси „Мисли в зелено“, в час за дейности по интереси следвайки екологичния календар, отбелязаха Световния ден на влажните зони. По метода „ученици обучават ученици” младите еколози имаха възможността да застанат от „другата страна”, това на своя учител г-жа Н. […]

прочети повече