Месечен Архив: октомври 2022


Ден на народните будители


По случай предстоящият празник на Народните будители, учениците от IV-то ЦОУД посетиха библиотеката и взеха участие в организирания конкурс „Българските будители и просветители“ от Народно читалище „Васил Левски“ кв. Горно Езерово. Будителите са възрожденските учители, свещеници, писатели, които знаят тайнствената мощ на словото и си служат с него, за да вдъхнат кураж и воля за […]

прочети повече

Общо събрание на Училищния ученически съвет


На 27.10.2022 г. се проведе учредително общо събрание на Училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас. Присъстваха новоизбраните представители на ученическите тройки от IV до X клас. Гости на събитието бяха директорът на училището г-жа Диана Ковачева, зам.-директорът г-жа Милена Жекова, както и ученици от тройките на всички класове. Съветът изнесе Доклад до […]

прочети повече

Съобщение от училищния ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“


На 27.10.2022г. ще се проведе общо събрание на училищния ученически съвет към ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, при следния дневен ред: Доклад за учебната 2021-2022 година; Утвърждаване на управленския съвет за учебната 2022-2023 година; Разпределяне по управленски екипи за учебната 2022-2023 година; Прием на годишен план за учебната 2022-2023 година.

прочети повече

Съобщение за организирано обучение на педагогически специалисти


В изпълнение на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG 05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас, кв. Горно Езерово организира обучение на педагогически специалисти, както следва: Тема: „Правата на детето в мултикултурна среда“ Програмата представя теоретични аспекти свързани с международни документи за защита […]

прочети повече