Месечен Архив: септември 2019


Европейския ден без смърт на пътя


Безопасното поведение на пътя е основен момент от ежедневието на нашите деца. Мащабно мероприятие в началото на учебната година припомни важните правила  по темата. Учители, ученици, ръководство и родители  съвместно с представители на IV РПУ Бургас взеха участие в проект ЕДУАРД като отбелязаха Европейския ден без смърт на пътя – 26.09.19г. Ученици от ученическото самоуправление […]

прочети повече

Първият звънец за новата учебна година


Първият звънец за новата учебна 2019 – 2020 година ни събра в ІІІ б клас, целева група по проект „Щафета към правилния избор“ с ФУЧ по предприемачество „Днешното утре“ с класен ръководител госпожа Тинка Станкова. С много надежди и много мечти, жадни за знания и забавни игри, всички сме се събрали в клас и слушаме […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално […]

прочети повече

Честит първи учебен ден!


На 16 септември в ОУ „Васил Левски“ тържествено бе открита новата учебна година. Учениците ще имат възможността да учат в напълно нова модернизирана сграда в иновативното ни училище. Внедряването на иновативния модел и съвременните образователни технологии в учебния процес ще бъдат предпоставка за изграждане на емоционална среда за активно учене. Училищният двор бе изпълнен с […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


Информационна кампания по Дейност № 7 по Проект „Подкрепа за успех“ Учебна 2021/2022 година     Учебна 2020/2021 година През учебната 2020/2021 година в нашето училище бяха сформирани 26 групи – 17 групи в начален етап, от които 8 по български език и литература и 9 по математика, и 9 групи в прогимназиален етап, от […]

прочети повече

Проект „Еко доброволец“


Пилотна съвместна дейност в Република Турция Обучителни модули по проект „Еко доброволец“ Втора координационна среща на партньорите по проект „Еко доброволец Пресконференция в изпълнение на проект № СВ005.1.12.042 „Еко доброволец“ Проект „Еко доброволец“

прочети повече