Месечен Архив: май 2017


„Равен старт – успешни ученици“


Изнесено обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици”, финансиран по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ можете да видите в За училището/ Проекти и конкурси.

прочети повече

Благодарим Ви приятели от „Верният настойник“


Ръководството, родителите и учениците от нашето училище изказваме БЛАГОДАРНОСТ на нашите приятели от „Верният настойник“, които ни дариха 140 ученически ранички, заредени с необходими за учебния процес пособия!

прочети повече

10 години България е член на Европейския съюз


На 12.05.2017г. се проведе съвместно мероприятие във връзка с отбелязване на 9 май-ден на Европа с  ученици от ЦДО-първи клас от нашето училище с преподавател В.Проданова,  читалище „Васил Левски” със секретар госпожа Д.Георгиева  и Европейския  информационен център гр.Бургас. С разнообразни игри и рисунки на асфалт децата разшириха знанията си за този важен за европейците ден. Получиха […]

прочети повече

Клуб „Приятели на книгата“


Информация за последните дейности на клуб „Приятели на книгата“ с ръководител г-жа Надежда Купенова можете да прочетете в За училището – Проекти и конкурси

прочети повече

„Равен старт – успешни ученици”


Как премина тренингът в четвъртото издание на  „Училище за родители“, част от проект  Проект BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици” можете да се запознаете в За училището – Проекти и конкурси

прочети повече

Днес честваме Деня на Европа и Деня на победата


Послучай 10 годишнината от членството на Република България в ЕС и 9-ти май ден на Европа се проведе мероприятие от клуб „Аз и Европа“ с ръководител Калин Добрев в ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас. Присъстваха ръководството на училището, родители, учители и ученици. Учениците представиха историята на ЕС, проведоха  интерактивна викторина с учениците от 1 клас както […]

прочети повече

„Училището като център на общността“


Дейности по проекта можете да видите в За училището/ Дейности и конкурси/ Училището като център в общността

прочети повече