Месечен Архив: януари 2018


Дейности по програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.


През 2017 г. ОУ „Васил Левски“ спечели проект „Съвместни ученически инициативи от транс граничните региони насочени към опазване на природата в Странджа планина“. Партньори в реализирането на проект „Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа“ са начално училище в град Селиолу, Турция. Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – […]

прочети повече

Ден на прегръдката


Основно училище ОУ „Васил левски“ отбеляза Световения Ден на прегръдката – 21 януари (International Hug Day). Ученическото самоуправление избра да отбележи този ден, защото прегръдката е израз на ЛЮБОВ, символ на МИРА и ПРИЯТЕЛСТВОТО. С топла прегръдка те напомниха за нравствените добродетели и топлите взаимоотношения между хората.  

прочети повече

Опознай Бургас и Бургаския край


На 18.01.2018 г. учениците от клуб „Природни науки” към ОУ „Васил Левски” с ръководител Нина Куцарова присъстваха на първата публична лекция от образователната програма на РИМ/регионален исторически музей/ – Бургас „Опознай Бургас и Бургаския край“ по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения […]

прочети повече