Автор


Постове от news

Тържество в навечерието на 24 Май


Учениците от ОбУ „Васил Левски“, заедно със своите учители, отбелязаха най-вълнуващия празник – Денят на...
прочети повече

Благотворителен концерт „На една песен разстояние“


Учениците от ОбУ „Васил Левски“ реализираха благотворителен концерт под надслов „На една песен...
прочети повече

Международен ден на Земята


Първа представителна изява на клуб „Еколюбител“. Темата на събитието беше “ 22 април – Международен ден...
прочети повече

Младежки форум „Ученически съвети- успешни дейности и добри практики“


На 21.04.2023г. по покана на Община Бургас представителите на УС при ОбУ “Васил Левски“: Катя Борисова Ангелова-Х...
прочети повече

Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ – Дейност 3 и Дейност 2


Сдружение „Равновесие“  реализира  проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване...
прочети повече

Седмицата по безопасност на движението – „Да запазим децата на пътя“


Седмицата по безопасност на движението в ОбУ „Васил Левски“-гр.Бургас,   стартира на 20.03.2023 г. Тя премина под...
прочети повече

Обучение на педагогическите специалисти


Методът „учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени...
прочети повече

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти


На 07.03.2023г.,  в ОбУ „Васил Левски „, гр. Бургас се проведе обучение във връзка с Механизъм за работа и...
прочети повече

Баба Марта


Баба Марта бързала, мартеници вързала – морави, зелени бели и червени. Посрещнахме Баба Марта в нашето...
прочети повече

Мартеничка подари


На 1 –ви март българите почитат обичая „Баба Марта“- един от най-тачените български обичаи с...
прочети повече