Автор


Постове от news

НП „Бизнесът преподава“ 2021


Модул 1 „Бизнесът в училище“
прочети повече

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец септември 2021 год. в ОбУ „Васил Левски“ стартира изпълнението на проект BG 05M2OP001-5.001- 0001 „Равен...
прочети повече

НП „ Заедно в грижата за всеки ученик“


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската...
прочети повече

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Библиотеките като образователна среда“ На 28.06.2021 г. ученици от V и VI клас от ОбУ „Васил Левски“...
прочети повече

НП „Иновации в действие“


Учебна 2020/2021 година Ученици и учители от три училища обмениха опит и добри практики. В изпълнение на...
прочети повече