Месечен Архив: юни 2018


Дейности по проект “ Твоят час“


На 20.06.2018 г. по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2. се проведе представителната изява на ученици от клуб „Природни науки” към ОУ „Васил Левски” в гр. Бургас с ръководител г-жа Нина Куцарова. Занятието премина под формата […]

прочети повече

Ваканция здравей!


За ОУ „Васил Левски“ датата 15-ти е била винаги символ на двоен празник. На 15 – се поставя началото на учебната година, а днес на 15 юни, ние изпратихме своите седмокласници. Послучай края на учебната година беше организирано тържество, а гости бяха родители, ученици, господин Д. Желев – гл.специалист към ЦАУ „Възраждане“,  госпожа Д. Георгиева – Читалищен секретар, кв. Горно […]

прочети повече

Да си баща


 ОУ „Васил Левски“ отбеляза 17- ти юни – Ден на бащата.  Тази година празника беше отбелязан под мотото „Истинският мъж поставя детето на мястото му“.  В часа на класа представители на УС изготвиха брошури, стикери, подготвиха и анкета, споделиха за своите взаимоотношения с татковцитя и дядовците си. Под ръководството на учителите по ФВС се проведе футболна среща […]

прочети повече

Дейности по трансграничен проект


Училище „Васил Левски“ в Бургас изпълни успешно трансграничен проект Из публикация на „Черноморски фар“ /http://faragency.bg/bg/uchilishte-vasil-levski-v-burgas-izpalni-uspeshno-transgranichen-proekt/ Директорът на ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас г-жа Венелина Андреева с удовлетворение обяви, че изпълнението на проект „Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина“ в изпълнение на проектно предложение № CB005.1.12.082 […]

прочети повече