Месечен Архив: януари 2021


План за квалификационната дейност


      Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

прочети повече

Василица


    На 14.01.2021г. учениците от Ученическото самоуправление при ОбУ „Васил Левски“-гр.Бургас, отбелязаха с редица инициативи един от най-големите и най-почитаните празници от всички ромски групи у нас – Василица. Празничният церемониал представлява синкретизъм от ромски и български ритуали, като показва взаимното влияние между фолклора и обичаите на различните етноси, живеещи на Балканите.      Учениците поздравиха своите другарчета, […]

прочети повече

Протокол и становище обществен съвет


200216 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ МУЗИКА ПРОЕКТ ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
прочети повече

Проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 21 декември УО на ОП НОИР подписа със Сдружение „Равновесие“ договор BG05M2OP001-3.017-0004-C01 за изпълнение на проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/. ОбУ „Васил Левски“ е партньор на сдружение „Равновесие“ съвместно с ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-3.017-0004-C01 „Обучени, мотивирани, сензитивни“


Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ – Дейност 3 и Дейност 2 Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ – дейност 2 Обучение по Дейност 3 Обучение по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ Обучение по Дейност 2 по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ Първо обучение по Дейност 3 по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“ Проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“

прочети повече