Месечен Архив: октомври 2021


Походът на книгата


През месец септември учениците от ОбУ „Васил Левски“ проведоха мероприятия във връзка с кампанията “Походът на книгата“. Ученическото самоуправление към ОбУ „Васил Левски“ също се включи в „Походът на книгата“. Малките любознайковци от ПГ 5б и ПГ 6а посрещнаха ученици от IV а клас, които изиграха кратка драматизация на така обичаната детска приказка „Трите прасенца“. […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец септември 2021 год. в ОбУ „Васил Левски“ стартира изпълнението на проект BG 05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи,  да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се […]

прочети повече