Месечен Архив: август 2019


Подбор за длъжността „главен учител“


Критерии за избор на главен учител Процедура за подбор за заемане на длъжността Необходими документи за кандидатстване    

прочети повече

Клуб „Приятели на здравословното хранене“


В периода 13.08.19г.-16.08.19г.се проведоха Занимания по интереси в клуб “ Приятели на здравословното хранене“. Децата от първи “ б“ клас се за забавляваха като приготвиха зеленчукови шишчета и плодови шишчета. Показаха и доказаха , практически умения с боравене с хранителни продукти при представителна изява на 16.08.19г. Изработиха табло, баджове,пирамида на здравословното хранене, показаха и 7 […]

прочети повече

Клуб „ПЪСТРОЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“


На 10.07.2019 година от 10.00 часа протече представителната изява на учениците от група за занимания по интереси „Пъстроцветна фантазия“ към ОУ „Васил Левски“ – гр. Бургас. Темата включваше представяне на две слабо застъпени техники към момента в началното училище в областта на изобразителното изкуство – техниката „гратаж“ и плъстене. Госпожа Невена Колева (ръководител на групата)запозна […]

прочети повече

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Сашка Василева


През месец юни с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по математика по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Учениците преминаха през събиране и изваждане без преминаване, до събиране и изваждане с преминаване, умножение, деление и таблицата за умножение и деление, чрез забавни математически игри и задачи, […]

прочети повече