Месечен Архив: юли 2022


Кампания за безплатен очен скрининг за деца и ученици


Уважаеми родители, Фирма KWIAT ще проведе юбилейна кампания за безплатен очен скрининг, насочена към деца и ученици до 18-годишна възраст. През 2022 година кампанията ще се проведе през месеците септември и октомври. Като родители ще можете да получите допълнителна информация на електронната страница на кампанията www.kwiat.bg Кампанията се реализира с подкрепата на МОН, Министерството на […]

прочети повече

Обучение по Дейност 3


От 1 до 3 юли 2022г. се проведе обучение на педагози на ОбУ „Васил Левски“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучение, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/ на тема: […]

прочети повече