Месечен Архив: декември 2019


Седмица на четенето


С предварително подготвени стикери, ученици представители на УС поздравиха ученици и учители за предстоящата седмица на четенето. Денят продължи с „Мамо, прочети ми приказка“ в ПГ – 5 годишни, където майки на децата прочетоха свои любими приказки. Всички паралелки проведоха четене по български език и литература и история, със състезателен характер и излъчиха по 5 […]

прочети повече

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


Във връзка със Заповед No 9105 – 435/05.12.2019г. на заместник – министъра на образованието и науката – г-жа Таня Михайлова е необходимо, в периода 16.12.2019г.-20.12.2019г. да се проведе извънреден инструктаж на децата и учениците, за предприемане на мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция. […]

прочети повече

CORRIGENDUM No: 1 in frame of tender procedure for Organisation of “Eco-volunteer” program and training Location – Burgas, Bulgaria within project CB005.2.12.042


CORRIGENDUM No: 1 in frame of tender procedure for Organisation of “Eco-volunteer” program and training Location – Burgas, Bulgaria within project CB005.2.12.042 Publication reference: CB005.2.12.042-PP1-02 “Vassil Levski” Primary School, Burgas 8017 Burgas, neighbourhood Gorno Ezerovo, 36, „Druzhba“ Str. BULGARIA and it is also published on the program’s website: http://www.ipacbc-bgtr.eu/ and institution website: https://oulevski.net/obshtestveni-poratchki/. The Corrigendum […]

прочети повече

Пресконференция в изпълнение на проект № СВ005.1.12.042 „Еко доброволец“


На 7 декември в ОУ „Васил Левски“ се проведе пресконференция в изпълнение на проект № СВ005.1.12.042 „Еко доброволец“ – Опазване на защитените територии около Б…ургас и Селиулу чрез повишаване на знанията и реализиране на съвместни инициативи“, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за […]

прочети повече

Tender procedure for Organisation of “Eco-volunteer” program and training within project CB005.2.12.042


“Vassil Levski” Primary School, Burgas, Bulgaria intends to award a service contract for Organisation of “Eco-volunteer” program and training, Location in Burgas, Burgas/Bulgaria with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No.2014TC16I5CB005, with Ref. Nr. CB005.2.12.042-PP1-02. The tender procedure is under the implementation of the project “Eco-volunteer – Conservation activities for […]

прочети повече

СРЪЧНИ РЪЦЕ


Учениците развиват инициативност и предприемачески дух, натрупват икономически познания съобразно възрастта, усвояват речеви етикет и социални норми на поведение в часовете по предприемачество. Повишава се детското самочувствие при изработването на дадено изделие. Готовият му вид носи удовлетворение на децата и стимул за тяхното творческо развитие.

прочети повече