Месечен Архив: август 2022


Съобщение за организирано обучение на педагогически специалисти


ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас, кв. Горно Езерово организира обучение на педагогически специалисти, както следва: Тема: Обучение в електронна среда: Мудъл, част 1 Място на провеждане: хотел „Ретро“, гр. Хасково Период на провеждане: 02.09.2022 г.- 04.09.2022 г. Начален и краен час: 16.00 ч.- 16.00 ч. Наименование на обучителната организация: „Евротур МК“ ЕООД Брой на педагогическите […]

прочети повече