Месечен Архив: октомври 2023


Мама, татко и аз четем


В навечерието на Деня на народните будители, който се чества на 1 ноември, с любезното домакинство на НЧ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, учители и ученици от ПГЕ и ПГ организираха среща под надслов „Култура на четенето“, с която изразиха своята признателност и уважение към делото на просветителите, книжовниците и революционерите, които са изградили и […]

прочети повече

Първа форма на интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“


На 26.10.2023 г. в ОбУ „Васил Левски“ се проведе първата форма на интензивна работа с родители по дейност 3 към проект „Успех за теб“. Първата част на тази среща беше опознавателна и информативна. Участниците бяха запознати с естеството, основните дейности и цели по проекта. След въвеждането им в основната информация, събирането продължи с представяне на […]

прочети повече

Обучение на родители на деца в риск от отпадане


На 19.10.2023 г. в НЧ „Васил Левски“ по НП „Заедно за всяко дете“, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“  се проведе обучение с лектори от сдружение „Равновесие“, с ученици, родители и учители от ПГ, НЕ е ПЕ на тема „Възпитание на здравна култура […]

прочети повече

„Обичам да се забавлявам с татко.“


На 17.10.2023 г. родители, ученици и учители създадохме истински празник, изпълнен с много емоции и спортен дух. Във връзка с изпълнението на дейности по НП „Заедно за всяко дете”, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст”, физкултурният салон на ОбУ „Васил Левски” се оказа […]

прочети повече

Съобщение от училищния ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“Съобщение от


На 17.10.2023 г. ще се проведе заседание на ученическия съвет към ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас при следния дневен ред: 1. Определяне на работни екипи по различни направления; 2. Организиране извършването на планираните за месец октомври и ноември дейности; 3. Други предложения

прочети повече

Декорация от плодове


В часовете по ФУЧ „Кулинарен пъзел“, учениците от VII и IX клас изработиха прекрасни декорации от плодове.

прочети повече