Месечен Архив: януари 2022


НП „Бизнесът преподава“


Модул 1 „Бизнесът в училище“ На 23.02.22г. се проведе среща между представители от НП „Бизнесът преподава“ с ученици от ГЦОУД V и VI от ОбУ “ Васил Левски“. Пред учениците бе изнесена увлекателна презентация, която ги запозна с употребата и работата на 3D принтер. Децата останаха много развълнувани и вдъхновени, защото разшириха знанията си за […]

прочети повече

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“


Реализирани дейности на ОбУ „Васил Левски“по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ Учебна 2021/2022 г.   Дейност 4 Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в училище – за дооборудване на кабинет – реализирани 5540.35 лв. от заявените и одобрени 5953.00 лв.   Дейност 5 Осъществяване на […]

прочети повече