Първа представителна изява на клуб „Сръчни ръце“


На 21.12.2022 г. се проведе първата представителна изява на клуб за занимания по интереси „Сръчни ръце” в ОбУ „Васил Левски” гр. Бургас. Учениците под ръководството на г-жа Ирина Зоткова представиха своите творби в пъстра изложба.

Участниците от клуба презентираха с гордост своите произведения, които изработиха от природни и отпадъчни материали.

DSC_0465  DSC_0464  DSC_0445  DSC_0444  DSC_0442  DSC_0441

Архив