Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“


Screenshot_331

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Учебна 2020/2021 година

Клуб „Любознайко“ – ръководител Хабибе Ахмедова

Screenshot_20220105-180713_Chrome   Screenshot_20220105-180527_Chrome

Клуб „Дигитална усмивка“ – ръководител Сашка Василева

143660500_184397756770202_7236176881169854389_n    144395507_1508234816042817_4187366419372607474_n    142731796_1673006829571158_7457331254435820725_n

Архив