ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


Във връзка със Заповед No 9105 – 435/05.12.2019г. на заместник – министъра на образованието
и науката – г-жа Таня Михайлова е необходимо, в периода 16.12.2019г.-20.12.2019г. да се
проведе извънреден инструктаж на децата и учениците, за предприемане на мерки и дейности
по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и
зимната ваканция. Инструктажът е насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм
с акцент върху поведението на учениците като пешеходци при усложнени метеорологични
условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци):
1. Класните ръководители да формират заедно с учениците алгоритми за безопасно
поведение при хлъзгав, мокър и заледен път;
2. Учениците да планират собственото си поведение, като се съобразяват с
индивидуалните си личностни качества и с конкретната зимна пътна обстановка;
3. Учениците да проявяват отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на
пътя при усложнена зимна обстановка и движение при ограничена и намалена видимост;
4. Учениците да спазват правилата за безопасно движение при дъжд, сняг и лед;
5. При лоша видимост на пътя учениците да поставят светлоотразителни или други
забелязващи се от водачите на моторни превозни средства /МПС/ знаци;
6. По време на снеговалеж се забранява на учениците да се удрят с твърди снежни топки и
да играят в близост до пътна и улична мрежа;
7. През дните с обилни снеговалежи и поледици учениците да се движат по обезопасени
замръзнали и заледени повърхности;
8. Учениците – водачи на МПС, задължително да спазват правилата за движение по
пътищата.

Архив