СРЪЧНИ РЪЦЕ


Учениците развиват инициативност и предприемачески дух, натрупват икономически познания съобразно възрастта, усвояват речеви етикет и социални норми на поведение в часовете по предприемачество.
Повишава се детското самочувствие при изработването на дадено изделие. Готовият му вид носи удовлетворение на децата и стимул за тяхното творческо развитие.

Изработване на гривни и гердани Изработване на картички за Коледа Изработване на книгоразделител Изработване на морски сувенири Изработване на подаръчни кутийки Морски сувенири Работа в час Увереност при работа

Архив