Подготвителна група


 

 

Публикация – брошура прием ППГ 5 0
заповед прием

Ред за прием на деца в полудневни подготвителни групи за 5 и 6-годишни за уч.2017/ 2018 г.

ред