Световен ден на водата


utre-e-svetovniia-den-vodata-862

С открит урок на 21.03.19 г. учениците от школата по интереси „Мисли в зелено“ иновативна група V клас и иновативна паралелка I А, следвайки екологичния календар, отбелязаха Световния ден на водата. По метода „ученици обучават ученици” младите еколози отново бяха обучаващи, но този път на малките ученици от първи клас. С помощта на своя учител г-жа Н. Куцарова и г-жа Мандажиева, класен ръководител на първокласниците, те подготвиха презентация по темата,  избраха подходящи опити и игри свързани с нея. Петокласниците провокираха интереса на малките към откривателство, чрез елементарни опити и експерименти за откриване свойствата на водата. У първокласниците се изгради представа за неживата природа – водата като фактор за живот и конкретни представи за свойствата на водата, нейните състояния и значението им за съществуването на растенията, животните и човека.

Чрез метода  „ученици обучават ученици” петокласниците предавайки знания по темата на своите по- малки съмишленици, едновременно  ги затвърждаваха и развиваха своите комуникативни и лидерски умения.

Гости на открития урок бяха директорът  на училището г-жа Андреева, зам. директорите   г-жа Жекова и г-жа Димитрова, родители и учители.

Организирана бе и изложба на тематични рисунки, пана и макети от ученици от училището.

20190321_125409 20190321_130341 20190321_130418 20190321_130554 20190321_131121 20190321_131221 20190321_131510 20190321_132001 20190321_132255 20190321_132534 20190321_132634