Самостоятелна форма на обучениеСЪОБЩЕНИЕ

От 30.05. до 14.06.2016 г. ще се проведат консултации

по учебни предмети за юнска сесия

по график  за учениците от самостоятелна форма на обучение

в ОУ „Васил Левски“

график-СФО


СЪОБЩЕНИЕ

От 01.09.2015г. ще се проведе септемврийска изпитна сесия в ДФО и за курсистите от самостоятелна форма на обучение в ОУ „Васил Левски“.

Архив