Обществен съвет


Заповед за определяне състава на обществения съвет

ос

покана ОС

Правилник на обществения съвет

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

Годишен доклад за дейността на обществения съвет за учебната 2021/2022 година

годишен доклад ОС 2021 2022

 

 

 

Архив

Състав на Обществения съвет

Годишен доклад за дейността на обществения съвет

Годишен доклад Обществен съвет

Заповед за определяна на състава на обществения съвет

Заповед ОС 2016 2017

Архив