График за консултиране на родители и ученици


Учебна 2023/2024 година

12022024_CCF(3)

Гр. за консултиране на родители

Учебна 2022/2023 година

II учебен срок

SKMBT_C22023021011360

I учебен срок

Консулриране на родители и ученици

Архив