График за провеждане на часове по обща подкрепа за личностно развитие


Учебна 2023/2024 година

График

Учебна 2022/2023 година

II учебен срок

График Обща подкрепа

I учебен срок

1

Архив