Пресконференция в изпълнение на проект № СВ005.1.12.042 „Еко доброволец“


На 7 декември в ОУ „Васил Левски“ се проведе пресконференция в изпълнение на проект № СВ005.1.12.042 „Еко доброволец“ – Опазване на защитените територии около Бургас и Селиулу чрез повишаване на знанията и реализиране на съвместни инициативи“, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)“.
Партньори по изпълнението на дейностите са ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово и начално училище в Селиолу, Р. Турция. Бюджетът на проекта е 112472,02 евро и той ще продължи 15 месеца.
Това е втори съвместен проект на партньорите и ще засили сътрудничеството между педагогическите екипи, ще доведе до подобряване на осведомеността и повишаване на съзнанието на учениците и родителите им чрез иновативни методи и решения по екологичните проблеми, както и ролята на защитените територии в устойчивото развитие.
В хода на дейностите ще бъдат разработени нови обучителни материали за учениците и учителите, както и на нови програми за провеждане на семинари във връзка с реализацията на образователната програма „Еко-доброволец“. Разработването на специализиран пътеводител за учениците, съдържащ стъпки и мерки за опазване на защитените територии, ще гарантира изграждане на умения в познанията и действията им.
Ще бъдат оборудвани специализирани еко-кабинети и ще се обогатят материалите за работа на еко-лабораториите в училищата.

77336190_2832288610136055_190434907124662272_o 78654682_2832296513468598_2017032593433690112_o 78666955_2832287503469499_5136993259263885312_o 78705281_2832288146802768_7022316029116153856_o 78839964_2832287180136198_6394828582845153280_o 78980267_2832286640136252_366865897287057408_o 79195084_2832289650135951_3317558968519229440_o 79404947_2832290160135900_84508794423345152_o 79444167_2832286916802891_4670583390288740352_o 79469233_2832289946802588_283877469746888704_o

Архив