Дейности проведени в час по СИП „Екология“

   На 12.10.2018 година в часовете по СИП „Екология” учениците от IVА  при ОУ”Васил Левски” направиха разходка до близка красива местност. Мястото е част от рамсарските места, включващо се в  екологичния проект „Бургаски влажни зони”. Учениците под ръководството на г-жа Невена Колева беседваха относно значението на Бургаското езеро като едно от важните местообитания на водолюбивите птици с международно значение. Работата в часовете включваше и придобиване на скаутски умения и по-точно- разпъване на малка палатка за излет сред природата.

614735