Френска кухня. Приготвяне на кроасани


На 14.05.2024 г., деветокласниците от ОбУ „Васил Левски“ посрещнаха своите поредни гости в учебната кухня в часа по ФУЧ – „Кулинарна мозайка“. Техният преподавател  г-жа Катя Атанасова представи темата – „Френска кухня. Приготвяне на кроасани“. Гости на мероприятието бяха техните съученици от 7 и 10 клас, които бяха поканили и своите родители. Присъстваха и техните  класни ръководители г-жа Н. Купенова, г-жа Св. Славкова и г-жа В. Желязкова. Урокът се проведе като „Ден на отворените врати“ с цел да запознае бъдещите осмокласници и техните родители  с предстоящото обучение в реална среда и с професията, в която ще се реализират. Десетокласниците бяха поканили своите родители  „На следобеден чай“ с цел да ги запознаят със своите практически умения и предстоящата им професионална реализация. 

Срещата премина в приятна и сърдечна атмосфера, която ентусиазира седмокласниците да продължат обучението си, а десетокласниците да се реализират успешно в бъдещата си професия.

Архив