Отбелязваме световния ден на розовата фланелка


На 28.02.2024г. традиционно беше отбелязан Деня на розовата фланелка в ОбУ „Васил Левски“- гр.Бургас. С инициативи, организирани от Ученическият съвет, учениците казаха „НЕ“ на тормоза, но не за един ден, а всеки ден! По този начин всички участници в мероприятието изразиха своя протест срещу проявите на агресия в училище.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

Архив