Интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“


На 08.11.2023 г. в ОбУ „Васил Левски“ се проведе втората форма на интензивна работа с родители по дейност 3 към проект „Успех за теб“. На участниците в организираната в библиотеката на училището инициатива беше представен краткия филм „Белите лястовици“ – за успяващи студенти по медицина от ромски произход. Срещата продължи с тематична беседа за значението и важността на гимназиалното и професионалното образование и възможностите, които то предлага. Бяха дискутирани проблемите и притесненията на родителите, както и начините за справяне с тях. Присъстващите бяха увлечени в темата, проявиха интерес и отзивчивост и показаха положително отношение към идеята на събирането.

Срещата завърши със забавна ролева игра: групова дейност за развиване на уменията за планиране, работа в екип и не на последно място  – добро настроение за повишаване на мотивацията.

Архив