Първа форма на интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“


На 26.10.2023 г. в ОбУ „Васил Левски“ се проведе първата форма на интензивна работа с родители по дейност 3 към проект „Успех за теб“. Първата част на тази среща беше опознавателна и информативна. Участниците бяха запознати с естеството, основните дейности и цели по проекта. След въвеждането им в основната информация, събирането продължи с представяне на краткия филм „Животът е прекрасен“, което провокира започването на дискусия за и против ранните бракове, превенцията на ранните бракове и шанса на всеки млад човек да поеме бъдещето си в свои ръце. Родителите бяха активна страна в дискусията, показаха заинтересованост относно проблемите в тази насока, като например разчупване на традициите и създаване на нови модели на поведение.

Срещата завърши със забавна ролева игра: групова дейност за развиване на уменията за взаимопомощ, взимане на решения, планиране и най-вече добро настроение за повишаване на мотивацията и приобщаването им към училищната среда. Това обещава по-добра комуникация и отзивчивост за бъдещите планирани срещи с целевата група.

Архив