Съобщение за предстоящо обучение


Обединено училище „Васил Левски“ гр. Бургас, кв. Горно Езерово организира обучение на педагогически специалисти, както следва:

Тема: „Методът „Учене чрез преживяване” в подкрепа на педагогическите специалисти при работа с малцинствени групи”

Място на провеждане: хотел „Зорница“ гр. Казанлък

Период на провеждане: 07.07.2023 г.- 09.07.2023 г.

Начален и краен час: 13.00 ч.- 12.00 ч.

Наименование на обучителната организация: „Евротур МК“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 30

Архив