ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ПРОВЕЖДАНЕ

НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ЧРЕЗ ИЗПИТНА ТЕМА

И

НА  ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

І. Изпитът за придобиване на първа степен на професионална квалификация – част по теория на професията, ще се проведе както следва:

На 17.07.2023 г., начало на изпита: 9:00 часа, място на провеждане – стая 2.2

За учениците, заявили желание да положат държавен зрелостен изпит в теоретичната част чрез изпитна тема:  

Учениците, допуснати до изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация – част по теория на професията, следва да се явят в сградата на ОбУ“Васил Левски“  на 17.07.2023 г. в 08:00 часа.

Всеки ученик носи:

  1. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
  2. Химикал със син цвят;

ІІ. Изпитът за придобиване на първа степен на професионална квалификация – част по практика на професията, ще се проведе както следва:

На 18.07.2023 г. – І група

На 19.07.2023 г. – ІІ група

Начало на изпита: 08.00 часа; място на провеждане – учебна кухня

Учениците, допуснати до изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация – част по практика на професията, следва да се явят в сградата на гимназията на 18.07.2023 г.(І група) и 19.07.2023 г. – (ІІ група) в 07:00 часа.

Всеки ученик носи:

  1. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);

Разпределението на учениците по групи  при провеждане на изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията, ще бъде обявено на информационното табло в ОбУ“Васил Левски“ в срок до 03.07.2023 г.

Срок за оповестяване на резултатите – от 21 до 25 юли 2023 година.

Място за оповестяване на резултатите – канцелария на ОбУ“Васил Левски“.

ДИАНА КОВАЧЕВА

ДИРЕКТОР

Архив