Обявление


Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в ОбУ „Васил Левски“ гр. Бургас, стартира изпълнението на Националната програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“.

След проучване мнението на учениците и обсъждане, на Педагогическия съвет бе взето решение в училището да бъдат сформирани  групи в следните направления и категории:

Модул 1. Изкуства:

  1. Група за театрално изкуство – I- IV клас
  2. Група за танцово изкуство –VIII- IX клас

Модул 2. Спорт:

  1. Отбор по баскетбол V-VII клас
  2. Отбор по футбол VIII – X клас

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

За целта по НП със създадените групи ще работят следните специалисти:

  • Ръководител театрална група;
  • Ръководител танцова група;
  • Ръководител отбор по футбол;
  • Ръководител отбор по баскетбол

Архив