Благотворителен концерт „На една песен разстояние“


Учениците от ОбУ „Васил Левски“ реализираха благотворителен концерт под надслов „На една песен разстояние“, като краен продукт по НП „Иновации в действие“, свързан с подготовката и осъществяването на проектно-базирано обучение по Дейност 1- Иновативни методи на преподаване. Събраните средства бяха предадени от госпожа Ковачева за лечение на ученик от училището.

Архив