Младежки форум „Ученически съвети- успешни дейности и добри практики“


На 21.04.2023г. по покана на Община Бургас представителите на УС при ОбУ “Васил Левски“: Катя Борисова Ангелова-Х клас, Атанас Илиев Добрев- Х клас, Николай Илиев Добрев – VIa клас, Мария Славчева Михайлова – VII б клас, Пенка Страхилова Христова -VII б клас и Стоян Николов Русев – VII б клас, с ръководители г-жа Милена Стоянова и г-жа Диана Петкова, взеха участие в първия младежки форум „Ученически съвети- успешни дейности и добри практики“. Събитието се проведе в зала „Черноморие“ в Конгресен център – Бургас. Катя Ангелова- председател на УС, представи пред аудиторията презентация с реализирани успешни дейности и добри практики от ученическото самоуправление при ОбУ“Васил Левски“. Николай Илиев Добрев- член на УС, участва в организираната кръгла маса на тема „Реализация на бъдещи идеи на самоуправлението във Вашето училище“. В края на организираното мероприятие представителите на Ученическия съвет получиха сертификат за участие от г-жа Веселина Таралова- Директор на дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас.

Архив