Международен ден на Земята


Първа представителна изява на клуб „Еколюбител“. Темата на събитието беше “ 22 април – Международен ден на Земята“.

За поредна година с разнообразни дейности учениците от ОбУ „Васил Левски“ отбелязаха денят на Земята. Учениците от клуб „Еколюбител“ изработиха плакат, брошура, стикери и книгоразделители за денят на Земята. Седмокласниците с голям интерес изработиха кошчета за разделно събиране на отпадъците. Изготвиха етикет за всяка от тях. Ушиха еко торба с цел да се намали използването на полиетиленовите торбички. Учениците имаха възможност да опознават природата, като експериментират с растенията, водата, въздуха, почвата. Да научат да използват естествените ресурси разумно. Засадиха различни семена в чашки. Така екологичното възпитание и образование на децата е пряко свързано с разбирането, уважението и грижата за природата. В Клуб „Еколюбител“ учениците заедно със своя ръководител използваха отпадъчните материали, давайки им нов живот. Твориха произведения на изкуството и показаха как да се справят с отпадъците. Работата с природни материали също беше истинско удоволствие за учениците. Този вид

занимания учат децата на креативност, грижа към природата и работа в екип.

Земята – нашият дом, който трябва да съхраним и запазим с любов и съпричастност.

Честит ден на Земята!

Архив