Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти


На 07.03.2023г.,  в ОбУ „Васил Левски „, гр. Бургас се проведе обучение във връзка с Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случай на деца, въвлечени в родителски конфликти. С механизма се запознаха всички педагогически специалисти, както и непедагогическия персонал на училището.

От всичко най-важно е да бъде съхранена психиката на детето, както и да не се дава възможност спорът между родителите да се пренесе на територията на образователната институция. Всяко дете трябва да се чувства защитено и спокойно!

IMG-3c91aa9f3cfea6aa64dedd8f46a676c7-V IMG-15aaa567865dfe59cab5a3e76d139288-V IMG-cb60db57183c98a544060f42f3e3d219-V IMG-b795e9bad7baf9f5e903712ca564c4c6-V IMG-d4016137de6f970bc744a08dcd4630a4-V

Архив